• تلفن :  ۷۰ - ۰۲۶۳۴۳۵۱۱۶۹
  • ایمیل: info@kia-mall.ir

تماس با ما ۲

ما را در گوگل بیابید :

اطلاعات تماس

کرج ،  بلوار موذن ، خیابان پیروزی شمالی ، مجتمع تجاری کیامال
تلفن:(۰۲۶) ۳۴۳۵۱۱۶۹
فکس:(۰۲۶) ۳۴۳۵۶۹۷۰
ایمیل:info@kia-mall.ir
وب سایت:http://kia-mall.ir